Een kleinschalig bloeiend landschap, met houtwallen en poelen waar bijen zoemen en kikkers kwaken. Waar koeien in de wei lopen en waar u eerlijke zuivel en onbespoten groenten kan kopen. Een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij, daar dromen Joanne Malotaux en Johannes Regelink van! Ze willen een gangbaar melkveebedrijf transformeren tot een gemengde ecologische, natuurinclusieve boerderij waar de bodem gezonder wordt, bloemen en insecten terugkeren en CO² wordt vastgelegd. Een plek waar gezonde producten van het land komen: gezond voor mens, dier en omgeving. Ik mocht voor Communicatiebureau De Lynx in Wageningen voor dit mooie idee een logo, de huisstijl, advertenties, flyers en sociale media advertenties ontwerpen. 
Back to Top