Lesmateriaal en meer
Voor uitgeverij Tumult uit Amsterdam ontwerp ik lesmateriaal voor leerlingen van
12 tot 18 jaar. Leuk om je als vormgever af te vragen hoe je de doelgroep leerlingen
van deze leeftijd bereikt met vorm, beeld en doe-activiteiten. Het moet leuk, logisch, leerzaam en sprankelend zijn…
Back to Top