Publieksbrochure  voor de KNNV
Het Renkums Beekdal is deels een nieuw natuurgebied. Een industrieterrein werd begin eenentwintigste eeuw geheel ontruimd en heringericht. Dit maakte de vorming van een ecologische verbindingszone met de Veluwe mogelijk. Staatsbosbeheer voert in het beekdal  een beheer van vernatting en verschraling. Dit levert draslanden op met een biotoop voor onder andere rietorchis en zeldzame soorten als moeraskartelblad en klimopwaterranonkel. De aanleg van een vlonderpad dwars door het drassige gebied heeft het ontsloten voor wandelaars.
© Gemaakt voor gaw ontwerp + communicatie.
Back to Top