Het dagelijks leven van de familie Bijnen in Waalre in ’40-’45
Hoe verloopt het gewone, dagelijks leven tijdens de oorlog waarvan niemand wist hoelang deze ging duren. In ‘Je kunt niets meer krijgen, nog geen schoenveter’ wordt verteld over het reilen en zeilen in het gezin van Jan en Jacoba Bijnen-van Mierlo uit Waalre in de periode 1940-1945. Een familiegeschiedenis tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog.
Interessant om vorm te kunnen geven aan een boek waarin persoonlijke foto's, brieven en dagboekfragmenten de ingrediënten vormen van het leven van een jonge vrouw en haar familie in oorlogstijd.
Auteurs: Tony Vaessen en Ad van Pinxteren
Opdrachtgever: Brabant-Collectie, Tilburg University
 
Back to Top