​​​​​​​Dromen op het platteland? Doen! | Brochure van Netwerk Platteland over jongeren in actie op het platteland. Voor Communicatiebureau de Lynx. 
Randstedelijk Platteland | Boekje over kleinschalige projecten van actieve streekbewoners in Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Voor Communicatiebureau de Lynx.
© Gemaakt voor gaw ontwerp + communicatie.
Back to Top